Cestovní pojištění

Cestovní pojištění NENÍ zahrnuto do cen pobytů.

Necháváme na Vašem zvážení, která z pojišťoven a jaký typ pojistného krytí je pro Vás nejvýhodnější.

K vybranému zájezdu Vám mohu nabídnout cestovní pojištění přímo od pořádající CK.

Nezapomeňte, že….

Připojištění je nejlepší sjednat už při rezervaci zájezdu

Pro všechny osoby uvedené v jedné cestovní smlouvě lze vždy sjednat jen stejnou variantu připojištění

Povinné smluvní pojištění CK je již zahrnuto v katalogové ceně zájezdů.

Cestovní kanceláře mají sjednáno povinné zákonné pojištění ve smyslu zákona 159/1999 Sb.

Na základě tohoto smluvního pojištění vzniká klientům právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.